Mk 3,11

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Napływ ludu*
3 11 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży».


Przypisy

3,7 - Por. Mt 12,15-21 z przypisem; Łk 6,17nn.

Zobacz rozdział