Mk 3,28-30

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Oszczerstwa uczonych w Piśmie*
3 28 * Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 29 Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». 30 Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».


Przypisy

3,22 - (Mk 3,22-27) - Por. Mt 12,22-30; Łk 11,15-22.
3,28 - Por. Mt 12,31-37 z przypisami; Łk 12,10.

Zobacz rozdział