Mk 3,35

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Prawdziwi krewni Jezusa*
3 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».


Przypisy

3,31 - Por. Mt 12,46-50 z przypisami; Łk 8,19nn.

Zobacz rozdział