Mk 5,19

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Uzdrowienie opętanego*
5 19 Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą».


Przypisy

5,1 - Por. Mt 8,28-34; Łk 8,26-39.

Zobacz rozdział