Mk 5,3

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Uzdrowienie opętanego*
5 3 Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać.


Przypisy

5,1 - Por. Mt 8,28-34; Łk 8,26-39.

Zobacz rozdział