Mk 6,5

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Jezus w Nazarecie*
6 5 I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.


Przypisy

6,1 - Por. Mt 13,53-58 z przypisami; Łk 4,16-30.

Zobacz rozdział