Mk 7,10

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Spór o tradycję*
7 10 Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie*.


Przypisy

7,1 - Por. Mt 15,1-9 z przypisami.
7,10 - Wj 20,12; Wj 21,17; Pwt 5,16.

Zobacz rozdział