Mk 7,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Prawdziwa nieczystość*
7 15 Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.


Przypisy

7,14 - por. Mt 15,10-20 z przypisem.

Zobacz rozdział