Mk 7,19

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Prawdziwa nieczystość*
7 19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.


Przypisy

7,14 - por. Mt 15,10-20 z przypisem.

Zobacz rozdział