Mk 8,18

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Kwas faryzeuszów*
8 18 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?* Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,


Przypisy

8,14 - Por. Mt 16,5; Łk 12,1.
8,18 - Iz 6,9n; Jr 5,21; Ez 12,2.

Zobacz rozdział