Ml 1,2n

Miłość Boga do Izraela
1 2 Umiłowałem was - mówi Pan - wy zaś pytacie: W czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrocznia Pana - a Ja [jednak] umiłowałem Jakuba. 3 Ezawa zaś miałem w nienawiści* i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni.


Przypisy

1,3 - Tyle co: "nie wybrałem", "odrzuciłem". Por. Rz 9,12n.

Zobacz rozdział