Ml 2,7

Napomnienie pod adresem kapłanów
2 7 Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego*, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów.


Przypisy

2,7 - Do obowiązków kapłanów należało pouczanie ludu o Prawie i wykonywanie sądownictwa (Kpł 10,10n; Jr 2,8; Ez 7,26).

Zobacz rozdział