Mt 1,22n

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Narodzenie Jezusa
1 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel*, to znaczy: "Bóg z nami".


Przypisy

1,23 - Iz 7,14

Zobacz rozdział