Mt 12,21

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Jezus "Sługa Pański"*
12 21 W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.


Przypisy

12,15 - Por. Mk 3,7-12; Łk 6,17nn.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział