Mt 12,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa*
12 27 I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.


Przypisy

12,22 - Por. Mk 3,22-27; Łk 11,14-23.

Zobacz rozdział