Mt 18,9

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Zgorszenie*
18 9 I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła* ognistego.


Przypisy

18,6 - Por. Mk 9,42-48; Łk 17,1n.
18,9 - W tekście geenna.

Zobacz rozdział