Mt 14,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Jezus chodzi po jeziorze*
14 27 Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»


Przypisy

14,22 - Por. Mk 6,45-52; J 6,16-21.

Zobacz rozdział