Mt 23,29

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
Biada obłudnikom
23 29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych*,


Przypisy

23,29 - Zob. przyp. do Mt 10,41.

Zobacz rozdział