Mt 26,63

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Wobec Wysokiej Rady*
26 63 Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?»


Przypisy

26,57 - Czyli Sanhedrynu. Por. Mk 14,53-65; Łk 22,66-71; J 18,12-24.

Zobacz rozdział