Mt 27,43

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Wyszydzenie na krzyżu*
27 43 Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje*. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym"».


Przypisy

27,39 - Por. Mk 15,29-32; Łk 23,35-38.
27,43 - Ps 22[21],9.

Zobacz rozdział