Mt 8,29

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA
Dwaj opętani*
8 29 Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, <Jezusie>, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»


Przypisy

8,28 - Por. Mt 5,1-20; Łk 8,26-39.

Zobacz rozdział