Mt 1,21-22

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Narodzenie Jezusa
1 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:


Zobacz rozdział