Mt 10,39

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie*
10 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.


Zobacz rozdział