Mt 20,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Przypowieść o robotnikach w winnicy
20 16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».


Zobacz rozdział