Mt 10,42

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Nagroda za oddanie się Jezusowi*
10 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem*, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».


Przypisy

10,40 - Por. Mt 18,5; Mk 9,37-41; Łk 10,16; J 13,20.
10,42 - Jezusa, wysłanym na prace apostolskie.

Zobacz rozdział