Mt 11,20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Biada nie pokutującym miastom*
11 20 Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.


Przypisy

11,20 - Por. Łk 10,13nn.

Zobacz rozdział