Mt 17,7

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Przemienienie Jezusa*
17 7 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!»


Przypisy

17,1 - Por. Mk 9,2-8; Łk 9,28-36; 2 P 1,16nn.