Mt 18,20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Upomnienie braterskie
18 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».


Zobacz rozdział