Mt 18,3

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Spór o pierwszeństwo*
18 3 «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.


Przypisy

18,1 - Por. Mk 9,33-37; Mk 10,15; Łk 9,46-48; Łk 18,17.