Mt 23,9a.10a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 23,9a * 23,10a
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie*
23 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem*; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.


Przypisy

23,1 - (Mt 23,1-38) - Por. Mk 12,38nn; Łk 20,45nn.
23,9 - Tj. aram. Abba, inny tytuł zaszczytny.

Zobacz rozdział