Mt 9,22

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA
Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok*
9 22 Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.


Przypisy

9,18 - Por. Mk 5,21-43; Łk 8,40-56.

Zobacz rozdział