Na 2,7

Dramatyczny opis upadku Niniwy
2 7 Śluzy rzeczne się otworzyły, a pałac* jest przerażony.


Przypisy

2,7 - Tzn. jego mieszkańcy.

Zobacz rozdział