Na 1,3

Potęga i gniew Pański
Bet
1 3 Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego.


Zobacz rozdział