Na 3,18

Ruiny Niniwy będą nie do odbudowania
3 18 Drzemią* pasterze twoi, <królu asyryjski>; zasnęli twoi mocarze - lud twój rozproszył się po górach, i nie ma, kto by [go] zgromadził.


Przypisy

3,18 - Drzemka i sen oznaczają tutaj śmierć.

Zobacz rozdział