Na 1,7

Potęga i gniew Pański
Tet
1 7 Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają.


Zobacz rozdział