Na 3,5

Ironiczne żale Nahuma nad zagładą Niniwy
3 5 «Oto Ja przeciw tobie! - wyrocznia Pana Zastępów! - i podniosę twe szaty na oblicze twoje, i ukażę narodom twą nagość, a królestwom - twą sromotę*.


Przypisy

3,5 - Zob. Ez 16,37.

Zobacz rozdział