Na 1,7-8

Potęga i gniew Pański
Tet
1 7 Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają.
Zapowiedź spustoszenia Niniwy
Jod
8 Ale przez spotęgowany wylew* zniszczy On jej miejsce. I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością. Po raz wtóry nie powstanie ucisk...*


Przypisy

1,8 - Aluzja do okoliczności towarzyszących spustoszeniu Niniwy: zalew miasta przez wezbrane fale wód (por. Na 2,7); Ucisk pierwszy w r. 721, kiedy to Asyria zawojowała państwo izraelskie (północne, Efraima).

Zobacz rozdział