Na 3,2

Ironiczne żale Nahuma nad zagładą Niniwy
3 2 Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany.


Zobacz rozdział