Ne 11,17

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Zaludnienie Jerozolimy
11 17 Dalej był Mattaniasz - syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent hymnu, który na modlitwie intonował pieśń dziękczynną, a Bakbukiasz zajmował drugie miejsce między swymi braćmi, następnie Abda, syn Szammuy, syna Galala, syna Jedutuna.


Zobacz rozdział