Ne 3,1

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Wykonywanie pracy
3 1 Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy Bramy Owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota; następnie odbudowali aż do wieży Seciny* i poświęcili ją, i dalej - aż do wieży Chananeela.


Przypisy

3,1 - "Secina", czyli Centuria.

Zobacz rozdział