Ne 3,28

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Wykonywanie pracy
3 28 Powyżej Bramy Końskiej naprawiali kapłani: każdy naprzeciw swego domu.


Zobacz rozdział