Ne 3,1.3

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Wykonywanie pracy
3 1 Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy Bramy Owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota; następnie odbudowali aż do wieży Seciny* i poświęcili ją, i dalej - aż do wieży Chananeela. 3 A Bramę Rybną odbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej i zasuwy.


Przypisy

3,1 - "Secina", czyli Centuria.

Zobacz rozdział