Ne 7,47

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 47 synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,


Zobacz rozdział