Ne 10,39

REFORMA RELIGIJNA
Treść zobowiązań
10 39 I kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę*; a lewici odniosą dziesięcinę dziesięciny do składnic skarbca domu Boga naszego;


Przypisy

10,39 - "Gdy... będą pobierać dziesięcinę", popr. wg wiersza 38; Wlg: "przy dziesięcinach" wg hebr.

Zobacz rozdział