Ne 2:14

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Odbudowa murów Jerozolimy. Przygotowania
2 14 Gdy przeszedłem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możności przejścia.


Zobacz rozdział