Ne 3,35

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Trudności: drwiny nieprzyjaciół
3 35 A Ammonita Tobiasz stał obok niego i rzekł: «Cokolwiek oni zbudują, to i tak, skoro wskoczy szakal, rozwali ich mur kamienny». -


Zobacz rozdział