Ne 1,5

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Smutne wieści o Jerozolimie
1 5 I powiedziałem: «Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania.


Zobacz rozdział