Oz 12

GRZECHY I KARA ZA NIE
Przewrotność Izraela
12 1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem, oszustwem - dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego*. 2 Efraim pasie się wiatrem, za wichrem wschodnim wciąż biega; pomnaża kłamstwa i gwałty, zawiera przymierze z Asyrią, a do Egiptu wywozi oliwę.
Spór z Izraelem
3 Pan wiedzie spór z Izraelem*, ukarze postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki. 4 Już w łonie matki oszukał on brata*, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem. 5 Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o łaskę - spotkał Go* w Betel i tam z Nim* rozmawiał. 6 Pan jest Bogiem Zastępów, Pan jest imieniem, które wspominał. 7 Ty zaś powróć do Boga swojego - strzeż pilnie miłości i prawa i ufaj twojemu Bogu!
Ukarana chciwość
8 Kanaan* ma w ręku fałszywą wagę, w oszustwie jest rozmiłowany. 9 Powiedział Efraim: «Stałem się bogaty i zgromadziłem dla siebie majątek» - lecz z jego pracy nic nie pozostanie z powodu grzechów przezeń popełnionych.
Zapowiedź pojednania
10 Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, dozwolę ci jeszcze zamieszkać w namiotach, jak było za dni Spotkania*. 11 Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków głosiłem przypowieści*.
Ponowne groźby
12 W Gileadzie panuje nieprawość i kłamstwo się gnieździ; w Gilgal składają ofiary cielcom*, dlatego ołtarze ich będą jak stos kamieni pośród bruzd na polach. 13 Jakub uszedł na pola Aramu, Izrael dla kobiety oddał się na służbę i dla kobiety stał się stróżem stada*. 14 Lecz Pan wyprowadził Izraela z Egiptu przez proroka*, i również przez proroka otoczył go opieką. 15 Efraim bardzo Go rozgniewał, lecz On odpowiedzialność za krew zwróci na niego i za zniewagę Pan jego mu odpłaci.


Przypisy

12,1 - Tekst skażony, bardzo różnie popr.
12,3 - Tekst poprawiony.
12,4 - Epizody z życia Jakuba (por. Rdz 25,25n; Rdz 32,25-30), ujemnie tu naświetlone przez Proroka.
12,5 - Tekst popr.; hebr. ma: "nas" - "nami".
12,8 - Potoczne określenie kupca.
12,10 - Por. Oz 2,16; okres wędrówki Izraela przez pustynię Synaj.
12,11 - Inni popr.: 1) "dokonywałem zniszczenia" lub 2) "bogato obdarzę".
12,12 - Tekst popr.
12,13 - Por. Rdz 29,25-30.
12,14 - Mojżesza.

Zobacz rozdział