Oz 12,10

GRZECHY I KARA ZA NIE
Zapowiedź pojednania
12 10 Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, dozwolę ci jeszcze zamieszkać w namiotach, jak było za dni Spotkania*.


Przypisy

12,10 - Por. Oz 2,16; okres wędrówki Izraela przez pustynię Synaj.

Zobacz rozdział