Oz 14,6

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE IZRAELA W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI*
Zagłada królestwa izraelskiego
14 6 Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie.


Przypisy

14,2 - Przez prawdziwą pokutę naród uzyska zbawienie.

Zobacz rozdział